สายไฟ AWG หมายถึง สายที่เป็นตัวยึดตามมาตรฐาน “American Wire Gauge” ซึ่งใช้ในการวัดขนาดของสายไฟ มันเป็นวิธีที่นิยมในการระบุขนาดของสายไฟในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศอื่น ๆ โดยมันใช้ตัวเลขและตัวอักษรเพื่อระบุขนาดของสาย โดยที่จำนวนตัวเลขที่น้อยลงคือขนาดของสายที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น สายไฟที่มีขนาดใหญ่มากจะมีตัวเลข AWG ต่ำกว่า สายไฟที่มีขนาดเล็กมากจะมีตัวเลข AWG สูงขึ้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานสายไฟ AWG ติดต่อผู้ขายได้เสมอ

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

X